Tyler, N., & Skogland, F. innlegg v/ T. (1988). Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst. Rangifer, 8(2), 57–63. https://doi.org/10.7557/2.8.2.752