Bye, K. (1988). Forskningsrapporter og planer - Norge. Rangifer, 8(2), 83–84. https://doi.org/10.7557/2.8.2.763