Skjenneberg (ed.), S. (1990). Grants 1990. Rangifer, 10(1), 48. https://doi.org/10.7557/2.10.1.792