Skjenneberg (ed.), S. (1990). 5th Nordic Workshop on Reindeer Research, 30 October - 2 November 1989, Oulo, Finland. 5. nordiske reinforskermøte, 30 oktober - 2 november 1989, Oulu, Finland. Rangifer, 10(4), 1–73. https://doi.org/10.7557/2.10.4.899