Sletten, H. (1990). Fóring av rein. Norske erfaringer. (Reindeer feed in Norway). Rangifer, 10(4), 10–12. https://doi.org/10.7557/2.10.4.902