Lenvik, D. (1990). Flokkstrukturering - tiltak for lønnsom og ressurstilpasset reindrift (Herd structure and production). Rangifer, 10(4), 21–35. https://doi.org/10.7557/2.10.4.908