Eriksson, O., & Raunistola, T. (1990). Markbearbetning och renbete. Information om pågående undersökning. Rangifer, 10(4), 36. https://doi.org/10.7557/2.10.4.909