SaraO. K. Utviklingstrekk - samarbeide over landegrensene. Rangifer, v. 19, n. 4, p. 13-22, 1 Apr. 1999.