EDITOR, E. Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark. Rangifer, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 47, 1982. DOI: 10.7557/2.2.2.415. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/415. Acesso em: 27 may. 2024.