SKJENNEBERG, S. Report: Tamreinen på Grønland. Rangifer, v. 2, n. 1, p. 49-50, 1 May 1982.