SkjennebergS. Report: Villrein i Norge. Rangifer, v. 2, n. 1, p. 50, 1 May 1982.