SKJENNEBERG, S. Reports: Rein og rovdyr. Rangifer, v. 2, n. 1, p. 50-51, 1 May 1982.