SkjennebergS. Report: Vegetasjonskart. Rangifer, v. 2, n. 1, p. 51, 1 May 1982.