SKJENNEBERG, S. Reisestipend. Rangifer, v. 2, n. 1, p. 55, 1 May 1982.