Skjenneberg (moderator)S. Gruppe 2. Næringsspørsmål. Rangifer, v. 2, n. 1-App, p. 108-114, 12 Mar. 2013.