LenvikD. Kalvetapsproblematikken og foringspotensialet i det seine barmarksbeite. Rangifer, v. 4, n. 2-App, p. 64-72, 1 May 1984.