RYDBERG, A. Rapport från resultat av preliminära sammanställningar av pH-mätning och smakbedömning av renkött under slaktsäsongen 1983-84. Rangifer, v. 4, n. 2-App, p. 74-87 , 1 May 1984.