SOPPELA, P.; NIEMINEN, M.; SAARELA, S.; HISSA, R. Utveckling av temperaturreguleringskapacitet hos renkalvar. Rangifer, [S. l.], v. 4, n. 2-App, p. 89, 1984. DOI: 10.7557/2.4.2-App.520. DisponĂ­vel em: https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/520. Acesso em: 6 feb. 2023.