RaholaT.; RissanenK. Tjernobyl-olyckans inverkan på näringskedjan lav - ren - människa i Finland. Rangifer, v. 6, n. 1-App, p. 34, 10 Jun. 2010.