HoveK. Foring som hjelpemiddel for reduksjon av cesium-innholdet i kjøtt. Resultater fra forsøk med sau, geit og rein. Rangifer, v. 6, n. 1-App, p. 48-50, 1 Jun. 1986.