TØMMERVIK, H.; LAUKNES, I. Noen erfaringer med bruk av satellittdata i kartlegging av reinbeiter, Dividal, Kautokeino og Pasvik. Rangifer, [S. l.], v. 6, n. 1-App, p. 93, 2010. DOI: 10.7557/2.6.1-App.614. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/614. Acesso em: 24 may. 2022.