ÅHMAN, G.; ÅHMAN, B.; RYDBERG, A. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige. Rangifer, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 7–19, 1988. DOI: 10.7557/2.8.2.742. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/742. Acesso em: 23 jun. 2024.