BLIX, A. S. Forsøk på begrensninger av skadevirkninger på rein forårsaket av radioaktivt nedfall. Rangifer, v. 8, n. 2, p. 24, 1 Jun. 1988.