RYDBERG, A. Cesiumhalten i olika styckninsdelar från ren. Rangifer, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 28–31, 1988. DOI: 10.7557/2.8.2.746. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/746. Acesso em: 25 jun. 2022.