TYLER, N.; SKOGLAND, F. INNLEGG V/ T. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst. Rangifer, v. 8, n. 2, p. 57-63, 1 Jun. 1988.