ERIKSSON, O.; RAUNISTOLA, T. Markbearbetning och renbete. Information om pågående undersökning. Rangifer, v. 10, n. 4, p. 36, 1 Sep. 1990.