SaraOle K. 1999. “Utviklingstrekk - Samarbeide over Landegrensene”. Rangifer 19 (4), 13-22. https://doi.org/10.7557/2.19.4.1588.