Turi, Johan Mathis. 1999. “Circumpolar Reindrift - Større Internasjonalt Engasjement I Reinforskningen Et nødvendig Neste Skritt”. Rangifer 19 (4):23-32. https://doi.org/10.7557/2.19.4.1589.