Pedersen, Roger. 1999. “Reindriftsforvaltningen I Norge”. Rangifer 19 (4):77-80. https://doi.org/10.7557/2.19.4.1600.