Oskal, Anders Isak. 1999. “Tradisjonelle Vurderinger Av Livdyr”. Rangifer 19 (4):121-24. https://doi.org/10.7557/2.19.4.1605.