Editor, Editor. 1982. “Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark”. Rangifer 2 (2):47. https://doi.org/10.7557/2.2.2.415.