Persen, Endre, Endre Jacobsen, Dag Lenvik, and Sven Skjenneberg. 1982. “Weight Development and Survival Rate of Reindeer Calves Treated Against Oedemagena Tarandi L and Cephenemyia Trompe L”. Rangifer 2 (1):39-49. https://doi.org/10.7557/2.2.1.423.