Rognmo, Arne, MarkussenKarl Annar, Endre Jacobsen, and BlixArnoldus Schytte. 2013. “Betydningen Av Drektige Reinsimlers ernæring for Kalvers Vekst, Klimatiske Toleranse Og Overlevelse”. Rangifer 2 (1-App), 102-6. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.447.