Kummeneje (moderator)Knut. 2013. “Gruppe 4. Foster- Og spedkalvdød”. Rangifer 2 (1-App), 116-18. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.456.