Skjenneberg (ed.)Sven. 1983. “Forskningsnytt, IV Reindeer/Caribou Symposium, NOR-Info”. Rangifer 3 (1), 50-52. https://doi.org/10.7557/2.3.1.469.