Skjenneberg (ed.)Sven. 1984. “Trykkfeil - Erratum in Rangifer 1983, 3 (2): 19-28”. Rangifer 4 (1), 56. https://doi.org/10.7557/2.4.1.492.