SparrevikE. 1984. “Kvantitativa undersökningar Av några trädlavsarter tilhörande släkterna Alectoria Och Bryoria”. Rangifer 4 (2-App), 42-43. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.513.