Nieminen, M. 1984. “Utveckling Och prövning Av nödutfodring Av Renar under Vintern 1984”. Rangifer 4 (2-App):99. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.523.