Skjenneberg (ed.), Sven. 1985. “Nytt om NOR”. Rangifer 5 (1):33-34. https://doi.org/10.7557/2.5.1.532.