Skjenneberg (ed.), Sven. 1985. “1) Stress hos tamrein 2) Arbeidsgruppe om forskning”. Rangifer 5 (1):35-37. https://doi.org/10.7557/2.5.1.534.