Skjenneberg (ed.), Sven. 1985. “1) Stress Hos Tamrein 2) Arbeidsgruppe Om Forskning”. Rangifer 5 (1):35-37. https://doi.org/10.7557/2.5.1.534.