Skjenneberg (ed.), Sven. 1986. “Innhold-Program 15. - 17. Oktober”. Rangifer 6 (1-App):5-7. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.576.