Rahola, Tua, and Kristina Rissanen. 2010. “Tjernobyl-Olyckans Inverkan På näringskedjan Lav - Ren - människa I Finland”. Rangifer 6 (1-App):34. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.596.