Hove, Knut. 1986. “Foring Som Hjelpemiddel for Reduksjon Av Cesium-Innholdet I kjøtt. Resultater Fra forsøk Med Sau, Geit Og Rein”. Rangifer 6 (1-App), 48-50. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.601.