Tømmervik, Hans. 1986. “Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske informasjonssystemer”. Rangifer 6 (1-App):89-92. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.613.