Bye, Karstein. 1988. “Radioaktivitet I Tamrein Og På Beite I Norge. Statusrapport”. Rangifer 8 (2):5. https://doi.org/10.7557/2.8.2.740.