Åhman, G., B. Åhman, and A. Rydberg. 1988. “Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige”. Rangifer 8 (2):7-19. https://doi.org/10.7557/2.8.2.742.