Blix, A. S. 1988. “Forsøk På Begrensninger Av Skadevirkninger På Rein forårsaket Av Radioaktivt Nedfall”. Rangifer 8 (2):24. https://doi.org/10.7557/2.8.2.744.