Rydberg, Axel. 1988. “Cesiumhalten I Olika Styckninsdelar från Ren”. Rangifer 8 (2):28-31. https://doi.org/10.7557/2.8.2.746.