Skjenneberg (ed.)Sven. 1990. “Grants”. Rangifer 10 (2), 80. https://doi.org/10.7557/2.10.2.799.