Skjenneberg (ed.), Sven. 1990. “5th Nordic Workshop on Reindeer Research, 30 October - 2 November 1989, Oulo, Finland. 5. Nordiske reinforskermøte, 30 Oktober - 2 November 1989, Oulu, Finland.”. Rangifer 10 (4):1-73. https://doi.org/10.7557/2.10.4.899.